?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 工业甲酸(厂家,h,批发) - Ȯ阳县瑞德化工有限公?/title> <meta name="Keywords" content="工业甲酸" /> <meta name="Description" content="工业甲酸生厂家|h|批发|规格——工业甲酸是有机化工 基础原料之一Q主要是?5%的甲酸,q泛用于农药、皮革、医药、橡胶、印染及化工原料{行业? /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34053/stat/"></script> </div> Ȯ阳县瑞德化工有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">工业甲酸</a>?a href="/supply/">甲酸厂家</a>?a href="/news/">甲酸批发h</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q?/br> E经理:<b>0393-3333111 13938312235</b> <b>13938312235</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <h1 class="fl"><img alt="无水甲酸厂家" src="/img/logo_bg.gif" /></h1> <p class="h_tex fl"><b>Ȯ阳县瑞德化工有限公?/b>专业的甲酸、甲酔R、癸二酸、增塑剂供应?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="热销产品">热销产品</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a></li> <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/supply/9.html">甲酸厂家</a> <a href="/supply/8.html">1吨包装无水甲?/a> <a href="/supply/7.html">1吨包甲酸</a> <a href="/supply/6.html">甲酸85</a> </p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开?-> <div id="product-middle"> <div class="left"> <div class="menu_bj"> <h2><a>产品中心</a></h2> <div class="menu_c"> <h3> <a title="无水甲酸" href="/msjs/">无水甲酸</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="工业甲酸" href="/gyjs/">工业甲酸</a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="怺? href="/ges/">怺?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="增塑? href="/zsj/">增塑?/a></h3> <ul> </ul> <h3> <a title="甲酸? href="/jsn/">甲酸?/a></h3> <ul> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 公司名称Q濮阛_瑞d化工有限公司<br />联系人:E经?br /> 手机Q?3938312235<br /> 电话Q?393-3333111 13938312235<br /> 电话Q?393-3333111 13938312235<br /> 传真Q?393-8080000<br /> 邮箱Qpyhqhg@163.com<br /> 地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?br /> |址Qhttp://www.ewveco.live/ </p> </div> </div> </div> <div class="product-right"> <div class="product-right-top"> <h5>产品中心</h5> <span>您当前的位置是:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gyjs/">工业甲酸</a></span> </div> <div class="product-right-bottom"> <div class="prodesc"> 工业甲酸生厂家|h|批发|规格——工业甲酸是有机化工 基础原料之一Q主要是?5%的甲酸,q泛用于农药、皮革、医药、橡胶、印染及化工原料{行业? </div> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/supply/6.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271015248423405350582.png?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807271015248423405350582.png" alt="甲酸85" title="甲酸85" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/6.html">甲酸85</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/5.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271012389513405381380.jpg?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807271012389513405381380.jpg" alt="1吨包工业甲酸" title="1吨包工业甲酸" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/5.html">1吨包工业甲酸</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/4.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807251133050453405325794.png?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807251133050453405325794.png" alt="25KG甲酸" title="25KG甲酸" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/4.html">25KG甲酸</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/3.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807271028182173405321544.jpg?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807271028182173405321544.jpg" alt="256KG工业甲酸" title="256KG工业甲酸" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/3.html">256KG工业甲酸</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/2.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807241809087483405313206.jpg?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807241809087483405313206.jpg" alt="256kg工业甲酸" title="256kg工业甲酸" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/2.html">256kg工业甲酸</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/1.html"><img class="tip" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34053/201807241807013263405360151.png?path=www.ewveco.live/uploads/cp/201807241807013263405360151.png" alt="25kg工业甲酸(Cas 64-18-6)" title="25kg工业甲酸(Cas 64-18-6)" style="width: 210px; height: 160px;" /></a><span><a href="/supply/1.html">25kg工业甲酸(Cas 64-18-6)</a></span></li> </ul> <div class="clear"></div> <div id="pagerMain" class="apage"> <li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一?/li> </div> </div> </div> </div> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/industryinformation/" title="甲酸知识">甲酸知识</a> <a rel="nofollow" href="/news/companynews/" title="公司新闻">公司新闻</a> <a rel="nofollow" href="/news/relatedknowledge/" title="行业咨询">行业咨询</a> <a rel="nofollow" href="/buy/" title="厂区一?>厂区一?/a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <!-- <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="Ȯ阳县瑞德化工有限公? class="f_lg" /></a>--> <ul class="fl"> <li>Copyright © Ȯ阳县瑞德化工有限公?www.ewveco.live</li> <li>地址Q河南省Ȯ阳市濮阛_北环路南?/li> <li>服务热线Q?393-3333111 13938312235</li> <li>甲酸h哪家好?供应订做多少钱?无水甲酸厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供甲酸生产厂家、工业甲酸厂家、甲?5厂家、工业甲怭h格等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3Fe01ad1890ccb1ce326db1d50593321e1' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </li> 备案P豫ICP?7023867?2 <li><strong> 热门城市推广</strong>Q?/li> <li>技术支持:<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-20/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <div style="clear:both"> <div align="center"><table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse"id="baidushare"><tr><td> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_baidu"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_kaixin001"></a> <a class="bds_tqf"></a> <a class="bds_tsohu"></a> <a class="bds_msn"></a> <a class="bds_sohu"></a> <a class="bds_fx"></a> <a class="bds_xg"></a> <a class="bds_s139"></a> <span class="bds_more"></span> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?t=" + new Date().getHours(); </script> <!-- Baidu Button END --> </td></tr></table></div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.ewveco.live/"><span class="STYLE1">3d</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.xycaky.tw">Ʊʷ</a> <a href="http://www.bsjpflx.buzz">10ֽտ</a> <a href="http://www.742860.tw">н</a> <a href="http://www.074930.buzz">20ѡ8</a> <a href="http://www.mbdqsu.buzz">齫ͼ</a> <a href="http://www.upkpdnf.buzz">㶫11ѡ5߼</a> <a href="http://www.mjygc.com/">丛林快讯</a> <a href="http://www.376670.buzz">ֱĸ</a> <a href="http://www.ncyfeo.buzz">齫˳</a> <a href="http://www.3300691.buzz">ֻô齫</a> <a href="http://www.rdttgmcn.buzz">Ǯ</a> <a href="http://www.mntqt.com/">黑龙江时时彩</a> <a href="http://www.952711.tw">8app</a> <a href="http://www.883098.buzz">20ѡ5ʲôʱ򿪽</a> <a href="http://www.jylteg.buzz">Ϻ</a> <a href="http://www.tkpvyze.buzz">10ֿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>